Audiometrisch onderzoek

Een audiometrisch onderzoek is een onderzoek naar uw gehoor. Een audicien onderzoekt met een audiometer uw gehoorgevoeligheid. Door middel van een hoortest wordt daarna de hoordrempel gemeten. Om de mate van slechthorendheid te bepalen zijn er meerdere soorten van audiometrische onderzoeken. Bijvoorbeeld een screeningstest of een spraaktest om te beoordelen in hoeverre woorden nog goed verstaanbaar zijn. Uit een hoortest komt een audiogram naar voren waarop exact te zien is in hoeverre uw gehoor nog intact is of dat het is beschadigd. 

 

Toonaudiogram 

 

 

.
Audiometrisch onderzoek

Hoortoestellen
Hoorhulpmiddelen
Gehoorbescherming
Second Opinion
Phonak Lyric


MEER INFORMATIE

Leveranciers:

signia

starkey

resound

beltone


 

Comments are closed