Leeuwarden

Westersingel 4
8913 CK Leeuwarden
Tel. 058-727 11 11
info@jerrehoorzorg.nl

Triage-audiciens
Peter ten Wolde
Siebe Gerritsma

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
Alleen op afspraak
De assistente van Peter ten Wolde en Siebe Gerritsma is niet elke dag aanwezig.
Een afspraak voorkomt dat u, bij afwezigheid van de assistente, niet kan worden opgevangen.

In verband met het corona-virus is er geen vrije inloopdag.
In alle gevallen verzoeken wij u te bellen voor een afspraak.

Spoedgevallen
Tijdens werkdagen: 058-727 11 11

Kleine onderdelen zoals batterijen en filters kunnen per post geleverd worden.

Jerre betekent horen!

Jerre betekent horen!